Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số x thoả mãn ( x − 2 ) ( x 2 + 2 x + 4 ) − x ( x − 1 ) ( x + 1 ) + 3 x = 2 là

Số x thoả mãn 

  1. 2,5

  2. 3

  3. 3,5

  4. 4

R. Roboteacher136

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x − 2 ) ( x 2 + 2 x + 4 ) − x ( x − 1 ) ( x + 1 ) + 3 x = 2 ⇔ x 3 + 2 x 2 + 4 x − 2 x 2 − 4 x − 8 − x ( x 2 − 1 ) + 3 x = 2 ⇔ x 3 + 2 x 2 + 4 x − 2 x 2 − 4 x − 8 − x 3 + x + 3 x = 2 ⇔ 4 x = 10 ⇔ x = 2 , 5

1

Câu hỏi tương tự

Bạn Lan viết các đẳng thức sau đây và đố các bạn trong nhóm học tập tìm ra chỗ sai. Em hãy tìm và sửa chỗ sai cho đúng. a) x − 2 5 x + 3 ​ = x 2 − 4 5 x 2 + 13 x + 6 ​ b) x + 3 x + 1 ​ = x 2 + 6...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG