Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Sốtrục đối xứng của hình chóp ngũ giác đều là:

Số trục đối xứng của hình chóp ngũ giác đều là:
 

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Khối lăng trụ có chiều cao và diện tích đáy thì có thể tích bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG