Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn tiếp xúc ngoài là A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn tiếp xúc ngoài là

A. 0            B. 1             C. 2             D. 3

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D. 3

Đáp án D. 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường tròn (O) đường kính AB, C là một điểm nằm giữa O và A Đường thẳng qua C vuông góc với AB cắt (O) tại P,Q.Tiếp tuyến tại D trên cung nhỏ BP, cắt PQ ở E; AD cắt PQ tại F .Chứng minh: a/ Tứ ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG