Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số f ( x ) = x 2 − x − 6 2 − x ​ ​ là

Số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là
 

  1. 0

  2. 2

  3. 3

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: ( − ∞ ; 2 ] \ { − 2 } Ta có x → − ∞ lim ​ f ( x ) = 0 ⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. x → ( − 2 ) lim ​ f ( x ) = + ∞ ⇒ x = − 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

TXĐ: 

Ta có  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
 

1

Câu hỏi tương tự

Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG