Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = x 2 + x x + 9 ​ − 3 ​ là

Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là

  1. 3

  2. 2

  3. 0

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Tập xác định: D = [ − 9 ; + ∞ ) \ { − 1 ; 0 } Ta có: x → 1 + lim ​ y = − ∞ ⇒ đường thẳng x = − 1 là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số x → 0 + lim ​ y = x → 0 + lim ​ ( x + 1 ) ( x + 9 ​ + 3 ) 1 ​ = 6 1 ​ x → 0 − lim ​ y = 6 1 ​ Vậy đồ thị hàm số đã cho chỉ có một tiệm cận đứng.

Chọn D

Tập xác định: 

Ta có: 

đường thẳng  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

Vậy đồ thị hàm số đã cho chỉ có một tiệm cận đứng.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm J = ∫ x 2 cos ( 2 x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG