Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số phần tử của tập hợp A={n , 2n 4 - 5n 3 - 8n 2 + 17n - 6 = 0} là:...

Số phần tử của tập hợp A={n element of straight integer numbers, 2n4 - 5n3 - 8n2 + 17n - 6 = 0} là:...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một người lái xe ô tô đang chạy với vận tốc 20m/sthì người lái xe phát hiện có hàng rào ngăn đường ở phía trước cách 45m (tính từ vị trí đầu xe đến hàng rào) vì vậy, người lái xe đạp phanh. Từ thời đi...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG