Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số phức z là nghiệm có phần ảo dương của phương trình bậc hai z 2 − 2 z + 2 = 0 . Môđun của

Số phức z là nghiệm có phần ảo dương của phương trình bậc hai . Môđun của

  1. 10

  2. 18

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. z 2 − 2 z + 2 = 0 ⇔ [ z 1 ​ = 1 + i z 2 ​ = 1 − i ​ Với z 1 ​ = 1 + i ⇒ ( 2 − i ) z 1 ​ = 3 + i ⇒ ∣ ( 2 − i ) z 1 ​ ∣ = 10 ​

Chọn C.

Với 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A(-3,7,2); B(3,-1,0); C(2,2,-4). Gọi BD và BE lần lượt là phân giác trong và phân giác ngoài của góc B với D và E là chân của hai phân giác này trên AC. Tính tọa độ vector BE

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG