Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số phức (1 + i) 25 bằng:

Số phức (1 + i)25 bằng:

  1. 212(1+i)

  2. -212(1+i)

  3. -225

  4. 224(1+i)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz cho mặt phẳng ( α ) : x − 4 y + 4 z − 3 = 0 và đường thẳng ( Δ ) : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 4 t y = 2 t z = 3 + t ​ . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG