Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số phức (1 + i) 25 bằng:

Số phức (1 + i)25 bằng:

  1. 212(1+i)

  2. -212(1+i)

  3. -225

  4. 224(1+i)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong các số dưới đây, số nào ghi số điểm chung của hai đồ thị y = x 3 − 3 x 2 + 4 và y = x + 1 ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG