Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số đỉnh của hình mười hai mặt đều là:

Số đỉnh của hình mười hai mặt đều là: 

  1. Mười sáu

  2. Mười hai

  3. Ba mươi

  4. Hai mươi

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Hình mười hai mặt đều có 20 đỉnh.

Chọn D

Hình mười hai mặt đều có 20 đỉnh.

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG