Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số đỉnh của hình mười hai mặt đều là:

Số đỉnh của hình mười hai mặt đều là: 

  1. Mười sáu

  2. Mười hai

  3. Ba mươi

  4. Hai mươi

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Hình mười hai mặt đều có 20 đỉnh.

Chọn D

Hình mười hai mặt đều có 20 đỉnh.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyzcho đường thẳng d : 1 x ​ = 2 y + 1 ​ = 3 z + 2 ​ và mặt phẳng ( P ) : x + 2 y − 2 z + 3 = 0. Tìm tọa độ điểm Mcó tọa độ âm thuộc dsao cho khoảng cách từ Mđến (P)bằn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG