Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

số nghiệm thuộc đoạn [ ] của phương trình cos = 1 là:...

số nghiệm thuộc đoạn [straight pi semicolon straight pi] của phương trình cosopen parentheses 2 x minus straight pi over 4 close parentheses = 1 là:...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Đồ thị của hàm số nào có dạng như đường cong trong hình bên?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG