Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Sốnghiệm thuộc khoảng (0; ) của phương trình là:...

Số nghiệm thuộc khoảng (0;straight pi) của phương trình sin to the power of 4 x over 2 plus cos to the power of 4 x over 2 equals 5 over 8 là:...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG