Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm thực của phương trình :

Số nghiệm thực của phương trình : log subscript 3 space left parenthesis x squared minus 3 x plus 9 right parenthesis space equals space 2 space

  1. 3

  2. 0

  3. 1

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

Ta có :

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y = ( − x 2 + 3 x + 4 ) 3 1 ​ + 2 − x ​ là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG