Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của phương trình 5 x 2 − 3 x + 2 = 25 là

Số nghiệm của phương trình  là

  1. 1

  2. 2

  3. 0

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có 5 x 2 − 3 x + 2 = 25 ⇔ 5 x 2 − 3 x + 2 = 5 2 x 2 − 3 x + 2 = 2 ⇔ x 2 − 3 x = 0 ⇔ [ x = 0 x = 3 ​

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Ngân hàng BIDV Việt Nam đang áp dụng hình thức lãi kép với mức lãi suất: không kỳ hạn là /năm, kỳ hạn tháng là /năm. Ông A đến ngân hàng BIDV để gửi tiết kiệm với số tiền ban đầu là triệu đồng. Nếu gử...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG