Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nghiệm của phương trình:

Số nghiệm của phương trình: begin mathsize 16px style ln space left parenthesis x squared minus 6 x plus 7 right parenthesis space equals space ln space left parenthesis x minus 3 right parenthesis end style 

  1. 2

  2. 1

  3. 0

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có :

Ta có :

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Chứng minh rằng S A 2 + SC 2 = SB 2 S D 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG