Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số  là:

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Suy ra: là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Suy ra: là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Suy ra: là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Vậy đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.

  Suy ra:  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

 Suy ra:  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Suy ra:  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG