Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = x 2 − 3 x + 2 x − 2 ​ là

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số  là

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. x → ± ∞ lim y ​ = 0 Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang: y = 0. x → 1 − lim ​ x 2 − 3 x + 1 x − 2 ​ = x → 1 − lim ​ ( x − 2 ) ( x − 1 ) x − 2 ​ = x → 1 − lim ​ ( x − 1 ) 1 ​ = + ∞. x → 1 + lim ​ x 2 − 3 x + 1 x − 2 ​ = x → 1 + lim ​ ( x − 2 ) ( x − 1 ) x − 2 ​ = x → 1 + lim ​ ( x − 1 ) 1 ​ = − ∞. Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là: x = 1. Vậy đồ thị hàm số có 2 tiệm cận.

Chọn A.

Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang: 

Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là: 

Vậy đồ thị hàm số có 2 tiệm cận.

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 3 − 3 x + 4 trên đoạn [0;2] là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG