Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = x − 2 x 2 + 2 x ​ ​ là:

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số  là:

  1. 2

  2. 1

  3. 3

  4. 4

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Giải: Áp dụng lý thuyết đường tiệm cận ta chọn được đáp án C là đáp án đúng.

Chọn C

Giải:

Áp dụng lý thuyết đường tiệm cận ta chọn được đáp án C là đáp án đúng.

2

Câu hỏi tương tự

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG