Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = x 2 + 1 ​ x + 3 ​ là

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y =  là

  1. 2

  2. 0

  3. 1

  4. 3

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định D=R Ta có: x → + ∞ l im ​ x 2 + 1 ​ x + 3 ​ = x → + ∞ l im ​ 1 + x 2 1 ​ ​ 1 + x 3 ​ ​ =1; x → − ∞ l im ​ x 2 + 1 ​ x + 3 ​ = x → − ∞ l im ​ − 1 + x 2 1 ​ ​ 1 + x 3 ​ ​ =-1 Do đó đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang là y=1 và y=-1

Tập xác định D=R

Ta có: ==1; ==-1

Do đó đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang là y=1 và y=-1

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = c x + d a x + b ​ ( c  = 0 , x  = − c d ​ ) có đồ thị (C). Gọi △ là phương trình tiếp tuyến tại M ∈ (C) và I là giao điểm 2 đường tiệm cận Ta luôn có :Diện tích tam giác IAB không ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG