Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số đồng phân amin bậc hai có cùng công thức C4H11N

Số đồng phân amin bậc hai có cùng công thức C4H11N

  1. 3

  2. 6

  3. 5

  4. 4

R. Roboctvx54

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồng phân amin bậc hai có cùng công thức C4H11N là CH3 – N –CH(CH3)2 ; CH3 – N – CH2-CH2- CH3 ; CH3CH2-N-CH3 CH3

Đồng phân amin bậc hai có cùng công thức C4H11N là
CH3 – N –CH(CH3)2 ; CH3 – N – CH2-CH2- CH3 ; CH3CH2-N-CH3 CH3 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hỗn hợp X gồm hai este được tạo nên từ hai axit đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẵng và một ancol đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X cần vừa đủ 73,08 lít O 2 (đktc). Sản phẩm cháy thu đư...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG