Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số nào trong các số sau có cùng phần dư với khi chia cho

Số nào trong các số sau có cùng phần dư với  khi chia cho

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có chia dư , suy ra chia dư . Kiểm tra các đáp án ta thấy có đáp án là phần dư khi chia cho cũng là .

Ta có  chia  dư , suy ra  chia  dư .

Kiểm tra các đáp án ta thấy có đáp án  là phần dư khi chia cho  cũng là .

1

Câu hỏi tương tự

Cho c á c s ố th ự c x , y th ỏ a m ã n x + y + 4 = 0 . T ì m gi á tr ị l ớ n nh ấ t c ủ a bi ể u th ứ c

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG