Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương là:

Số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương là:

  1. 6

  2. 9

  3. 7

  4. 8

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Có 9 mặt đối xứng của khối lập phương Trong đó có 3 mặt phẳng đi qua trung điểm 4 cạnh song song với nhau chia khối lập phương thành 2 khối chữ nhật. Sáu mặt còn lại chia khối lập phương thành 2 khối lăng trụ tam giác bằng nhau.

Có 9 mặt đối xứng của khối lập phương

Trong đó có 3 mặt phẳng đi qua trung điểm 4 cạnh song song với nhau chia khối lập phương thành 2 khối chữ nhật.

Sáu mặt còn lại chia khối lập phương thành 2 khối lăng trụ tam giác bằng nhau.

 

1

Câu hỏi tương tự

Số tổ hợp chập 2 của 10 phần tử là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG