Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số mặt cầu đỉ qua một đường tròn cho trước là :

 Số mặt cầu đỉ qua một đường tròn cho trước là :

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. vô số

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho một hình nón có đường cao bằng 12cm, bản kinh đây là 16cm. Tính diện tích xung quanh của hình nón đó

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG