Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Sơ đồ mạch điện bên dưới có công tắc, trong đó mỗi công tắc có hai trạng thái đóng và mở. Số cách đóng mở công tắc trong mạch điện là

Sơ đồ mạch điện bên dưới có công tắc, trong đó mỗi công tắc có hai trạng thái đóng và mở.
Số cách đóng mở công tắc trong mạch điện là
  1. 64

  2. 128

  3. 256

  4. 512

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.512 Mỗi công tắc có 2 cách chọn. Số cách đóng mở 9 công tắc mạch điện là 2.2.2.2.2.2.2.2.2 = 2 9 = 512 cách

ĐÁP ÁN D. 512 

Mỗi công tắc có 2 cách chọn.

Số cách đóng mở 9 công tắc mạch điện là 2.2.2.2.2.2.2.2.2= 29= 512 cách

 

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh thành một hàng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG