Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số lượng của loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức s(t) = s(0).2', trong đó s(0) là số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, s(t)là số lượng vi khuẩn A có sau t phút. Biết sau 3 phút thì số lượng vi khuẩn A là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn A là 10 triệu con?

Số lượng của loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức s(t) = s(0).2',  trong đó s(0) là số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, s(t) là số lượng vi khuẩn A có sau t phút. Biết sau 3 phút thì số lượng vi khuẩn A là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn A là 10 triệu con?

  1. 48 phút

  2. 19 phút

  3. 7 phút

  4. 12 phút 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một người kĩ sư muốn thiết kế một bồn chứa xăng với thể tích V cho trước, hình dạng như hình vẽ bên, các kích thước r h, thay đổi. Tính nguyên liệu ít nhất để làm bồn xăng (tính theo V ).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG