Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số điểm cực trị của đồ thị hàm số là:

Số điểm cực trị của đồ thị hàm số  là:

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

là hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất nên không có cực trị.

 là hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất nên không có cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đạo hàm trên và có đồ thị như hình sau. Xét hàm số . Mệnh đề nào dưới đây sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG