Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số điểm cực trị của hàm số y = ∣ ∣ ​ sin x − 4 x ​ ∣ ∣ ​ , x ∈ ( − π ; π ) là

Số điểm cực trị của hàm số ,  là

  1. 2

  2. 4

  3. 3

  4. 5

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số y = f ( x ) = sin x − 4 x ​ với x ∈ ( − π ; π ) BBT Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số có hai điểm cực trị và đồ thị hàm số cắt trục hoành tạiba điểm phân biệt khác x 1 ​ , x 2 ​ .Suy ra hàm số y = ∣ ∣ ​ sin x − 4 x ​ ∣ ∣ ​ với x ∈ ( − π ; π ) có 5 điểm cực trị.

Xét hàm số  với 

BBT

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số có hai điểm cực trị và đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt khác . Suy ra hàm số  với  có 5 điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Mỗi hình sau gồm một số hữu hạn đa giác phẳng, tìm hình không là hình đa diện

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG