Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số điểm cực trị của hàm số y = 2 x 3 − 6 x + 3 là

Số điểm cực trị của hàm số 

  1. 3

  2. 2

  3. 4

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Tập xác định: D = R y ′ = 6 x 2 − 6 , y ′ = 0 ⇔ 6 x 2 − 6 x = 0 ⇔ [ x = 1 x = − 1 ​ Căn cứ vào bảng biến thiên hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.

Chọn B

Tập xác định: 

Căn cứ vào bảng biến thiên hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị Với giá trị nào của tham số thì đồ thị có tiệm cận đứng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG