Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số hạng thứ 3 của khai triển không chứa x. Tìm x biết rằng số hạng này bằng số hạng thứ hai của khai triển A. 2 B. 1 C. 1 D. 2

Số hạng thứ 3 của khai triển open parentheses 2 x plus 1 over x squared close parentheses to the power of n không chứa x. Tìm x biết rằng số hạng này bằng số hạng thứ hai của khai triển open parentheses 1 plus x cubed close parentheses to the power of 30

A. minus2

B. 1

C. minus1

D. 2

  1. minus2

  2. 1

  3. minus1

  4. 2

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong khai triển nhị thức Newton của biểu thức ( x 3 + x 3 ​ ) 11 , với ( x  = 0 ) . Hệ số của số hạng chứa x 7 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG