Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số giao điểm của đồ thị hàm số y = − x 4 − 4 x 2 − 2 và trục hoành là

Số giao điểm của đồ thị hàm số  và trục hoành là
 

  1. 2

  2. 4

  3. 1

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm − x 4 − 4 x 2 − 2 = 0 (phương trình vô nghiệm.) Vậy đồ thị hàm số y = − x 4 − 4 x 2 − 2 không cắt trục hoành

Phương trình hoành độ giao điểm  (phương trình vô nghiệm.)

Vậy đồ thị hàm số  không cắt trục hoành
 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: 4 x − 1 ​ + 4 x 2 − 1 ​ = 1

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG