Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số giao điểm của đồ thị hàm số y = x 3 − 3 x 2 − 9 x − 2 với trục hoành là:

Số giao điểm của đồ thị hàm số  với trục hoành là:

  1. 2

  2. 1

  3. 0

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Phương trình hoành độ giao điểm của y = x 3 − 3 x 2 − 9 x − 2 và trục hoành là x 3 − 3 x 2 − 9 x − 2 = 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ x ≈ − 1 , 67 x ≈ − 0 , 24 x ≈ 4 , 91 ​ Vậy số giao điểm của đồ thị hàm số đã cho với trục hoành là 3.

Chọn D

Phương trình hoành độ giao điểm của  và trục hoành là

Vậy số giao điểm của đồ thị hàm số đã cho với trục hoành là 3.

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố y = f ( x ) x á c đị nh,li ê n tụctr ê n R v à c ó b ả ng bi ế n thi ê n nh ư sau H à m s ố đã cho đạ t c ự c tiểu t ạ i

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG