Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số giao điểm của đồ thị hàm số y = − x 4 − 2 x 2 − 1 với trục hoành là:

Số giao điểm của đồ thị hàm số  với trục hoành là:

  1. 3

  2. 2

  3. 1

  4. 0

R. Roboteacher109

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình trục hoành là y=0 Hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình − x 4 − 2 x 2 − 1 = 0 v o ^ n g hi ệ m suy ra không có giao điểm nào

Phương trình trục hoành là y=0

Hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình

suy ra không có giao điểm nào 

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = x 4 − 2 m x 2 + m − 1 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp chúng bằng 1?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG