Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số giao điểm của đồ thị hàm số y = x 4 − 4 x 2 + 1 với trục hoành là

Số giao điểm của đồ thị hàm số  với trục hoành là

  1. 1

  2. 4

  3. 2

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Giải phương trình x 4 − 4 x 2 + 1 = 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 2 ​ x = − 2 ​ x = 2 + 3 ​ ​ x = − 2 + 3 ​ ​ ​ Vậy số giao điểm của đồ thị hàm số y = x 4 − 4 x 2 + 1 với trục hoành là 4

Chọn B

Giải phương trình 

Vậy số giao điểm của đồ thị hàm số  với trục hoành là 4

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số a để phương trình 3 x + 3 − x a ​ = 3 x − 3 − x có nghiệm duy nhất

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG