Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số giao điểm của đường cong y = x 3 - 2x 2 + 2x + 1 và đường thẳng y = 1 - x bằng:

Số giao điểm của đường cong y = x3 - 2x2 + 2x + 1 và đường thẳng y = 1 - x bằng:

  1. 0

  2. 2

  3. 3

  4. 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho y = − x 3 + 3 x 2 + 3 ( m 2 − 1 ) x + 3 m 2 − 1 . Tìm m để hàm số có 2 điểm cực trị cách đều gốc tọa độ O.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG