Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số giao điểm của hai đường cong và là:

Số giao điểm của hai đường cong  và  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có phương trình hoành độ giao điểm: Vậy có 3 giao điểm

Ta có phương trình hoành độ giao điểm:

Vậy có 3 giao điểm

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG