Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = m x 4 − ( m − 3 ) x 2 + m 2 không có điểm cực đại là

Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số  không có điểm cực đại là

  1. 4

  2. 2

  3. 5

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Trường hợp 1: m=0,khi đó hàm số có dạng y = 3 x 2 .Hàm số này không có điểm cực đại nên m=0 thỏa mãn. Trường hợp 2: m  = 0 . Để hàm số không có cực đại thì { m > 0 − ( m − 3 ) ≥ 0 ​ ⇔ 0 ≤ m ≤ 3 ⇒ m ∈ { 1 ; 2 ; 3 } . Vậy có 4 giá trị của m thỏa mãn bài.

Chọn A.

Trường hợp 1: m=0, khi đó hàm số có dạng . Hàm số này không có điểm cực đại nên m=0 thỏa mãn.

Trường hợp 2: Để hàm số không có cực đại thì 

Vậy có 4 giá trị của m thỏa mãn bài.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực dương thỏa . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG