Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số cuộc điện thoại gọi đến một tổng daid trong khoảng thời gian 1 phút vào buổi trưa (từ 12 giờ đến 13 giờ) là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau: X 0 1 2 3 4 5 P 0,3 0,2 0,15 0,15 0,1 0,1 Xác suất để trong khoảng thời gain từ 12 giờ30 đến 12 giờ 31 phút có nhiều hơn 2 cuộc gọi bằng

Số cuộc điện thoại gọi đến một tổng daid trong khoảng thời gian 1 phút vào buổi trưa (từ 12 giờ đến 13 giờ) là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau: 

X 0 1 2 3 4 5
P 0,3 0,2 0,15 0,15 0,1 0,1

Xác suất để trong khoảng thời gain từ 12 giờ30 đến 12 giờ 31 phút có nhiều hơn 2 cuộc gọi bằng 

  1. 0,35

  2. 0,45

  3. 0,25

  4. 0,5

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.0,35 Trong khoảng thời gian từ 12 giờ 30 phút đến 12 giờ 31 phút tức thời gian 1 phút, nên xác suất để có nhiều hơn hai cuộc gọi là: P = 0,15 + 0,1 + 0,1 = 0,35

ĐÁP ÁN A. 0,35

Trong khoảng thời gian từ 12 giờ 30 phút đến 12 giờ 31 phút tức thời gian 1 phút, nên xác suất để có nhiều hơn hai cuộc gọi là: 

P = 0,15 + 0,1 + 0,1 = 0,35

1

Câu hỏi tương tự

Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có 5 ghế. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh, gồm 5 nam và 5 nữ ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để mỗi họ...

19

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG