Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số cạnh của khối bát diện đều là

Số cạnh của khối bát diện đều là
 

  1. 9

  2. 10

  3. 11

  4. 12

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Hình bát diện đều có 12 cạnh

Đáp án D

Hình bát diện đều có 12 cạnh
 

 

1

Câu hỏi tương tự

Với mọi m > 0 , đồ thị hàm số y = x 4 − 2 m x 2 − 3 luôn có ba điểm cực trị. Tìm m khi bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác tạo bởi ba điểm này có bán kính nhỏ nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG