Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số cách chọn một ban chấp hành gồm một trưởng ban, một phó ban, một thư kí và một thủ quỹ được chọn từ 16 thành viên là:

Số cách chọn một ban chấp hành gồm một trưởng ban, một phó ban, một thư kí và một thủ quỹ được chọn từ 16 thành viên là:
  1. 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 12 ! 16 ! ​ Số cách chọn một ban chấp hành gồm một trưởng ban, một phó ban, một thư kí và một thủ quỹ được chọn từ 16 thành viên là số chỉnh hợp chập 4 của 16 phần tử. (Do có xét đến tính thứ tự khác nhau thì các chức vụ khác nhau) Vậy có tất cả A 16 4 ​ = 12 ! 16 ! ​ cách chọn.

ĐÁP ÁN D.  

Số cách chọn một ban chấp hành gồm một trưởng ban, một phó ban, một thư kí và một thủ quỹ được chọn từ 16 thành viên là số chỉnh hợp chập 4 của 16 phần tử. (Do có xét đến tính thứ tự khác nhau thì các chức vụ khác nhau)
Vậy có tất cả  cách chọn.

3

Câu hỏi tương tự

Cho A là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập A. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 13và có chữ số tận cùng bằng 2.

77

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG