Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số cực trị của hàm số là:

Số cực trị của hàm số  là:

  1. 1.

  2. 2.

  3. 3.

  4. 4.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: xác định là liên tục trên . Suy ra: Bảng biến thiên Vậy hàm số đã cho đạt cực đại tại và đạt cực tiểu tại

Ta có:  xác định là liên tục trên .

Suy ra:

Bảng biến thiên

Vậy hàm số đã cho đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị cắt trục tại ba điểm có hoành độ như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG