Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số cực trị của hàm số

Số cực trị của hàm số y space equals space cube root of x squared end root space minus space x

  1. Hàm số không có cực trị

  2. có 3 cực trị

  3. Có 1 cực trị

  4. Có 2 cực trị

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: D =

TXĐ: D = straight real numbers

y space equals space cube root of x squared end root space minus space x space equals space x to the power of 2 over 3 end exponent minus x space rightwards double arrow y to the power of apostrophe space end exponent equals fraction numerator 2 minus 3 cube root of x over denominator 3 cube root of x end fraction equals 0 space left right double arrow x equals 8 over 27 semicolon space y greater than 0 space left right double arrow 0 less than cube root of x less than 2 over 3 left right double arrow 0 less than x less than 8 over 27

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) = cos x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG