Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số cực trị của hàm số

Số cực trị của hàm số y space equals space cube root of x squared end root space minus space x

  1. Hàm số không có cực trị

  2. có 3 cực trị

  3. Có 1 cực trị

  4. Có 2 cực trị

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TXĐ: D =

TXĐ: D = straight real numbers

y space equals space cube root of x squared end root space minus space x space equals space x to the power of 2 over 3 end exponent minus x space rightwards double arrow y to the power of apostrophe space end exponent equals fraction numerator 2 minus 3 cube root of x over denominator 3 cube root of x end fraction equals 0 space left right double arrow x equals 8 over 27 semicolon space y greater than 0 space left right double arrow 0 less than cube root of x less than 2 over 3 left right double arrow 0 less than x less than 8 over 27

1

Câu hỏi tương tự

C h o h a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x ) c o ˊ đ ạ o h a ˋ m l i e ^ n t ụ c t r e ^ n t ậ p s o ^ ˊ t h ự c . M i e ^ ˋ n h ı ˋ nh p h ẳ n g t ro n g h ı ˋ nh v e ~ đư ợ c g i ớ i h ạ n b ở i đ o ^ ˋ t h ị ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG