Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số các giá trị nguyên của tham số thuộc đoạn để phương trình có nghiệm là?

Số các giá trị nguyên của tham số  thuộc đoạn  để phương trình  có nghiệm là ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: . Chia cả hai vế phương trình cho ta có . Đặt ta được Xét hàm số trên ta có . Bảng biến thiên: Suy ra , do không phải nghiệm của phương trình . Phương trình . Để phương trình đã cho có nghiệm điều kiện là có nghiệm . Xét hàm số trên Bảng biến thiên: Từ bảng suy ra mà là số nguyên thuộc đoạn nên có tất cả giá trị nguyên của .

Điều kiện:

.

Chia cả hai vế phương trình cho  ta có

.

Đặt  ta được                 

Xét hàm số  trên  ta có .

Bảng biến thiên:

Suy ra , do  không phải nghiệm của phương trình .

Phương trình .

Để phương trình đã cho có nghiệm  điều kiện là  có nghiệm .

Xét hàm số  trên  

Bảng biến thiên:

Từ bảng suy ra  mà là số nguyên thuộc đoạn  nên có tất cả  giá trị nguyên của .

1

Câu hỏi tương tự

Một cái ao hình , ở giữa ao có một mảnh vườn hình tròn có bán kính . Người ta muốn bắt một cây cầu từ bờ của ao đến vườn. Độ dài gần đúng nhỏ nhất của cây cầu là bao nhiêu? Biết: Hai bờ và nằm trên ha...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG