Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số các giá trị nguyên của tham số để phương trình có hai nghiệm phân biệt là

Số các giá trị nguyên của tham số  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt là

  1. Vô số.

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình ban đầu có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi có hai nghiệm thực lớn hơn nghĩa là: Vì Phương án cần chọn là A.

Phương trình ban đầu có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi  có hai nghiệm thực lớn hơn  nghĩa là:

Phương án cần chọn là A.

1

Câu hỏi tương tự

Biết đồ thị hàm số và đồ thị hàm số căt nhau tại điểm . Giá trị của biểu thức là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG