Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình có hai nghiệm thực phân biệt là :

Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình begin mathsize 12px style log subscript square root of 2 end subscript open parentheses x minus 1 close parentheses space equals space log subscript 2 open parentheses m x minus 8 close parentheses end style có hai nghiệm thực phân biệt là :

  1. 3.

  2. 4

  3. 5

  4. Vô số

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án C ĐK : m > 1, mx-8 > 0. PT (*) Để PT đã cho có 2 nghiệm thực phân biệt thì (*) có 2 nghiệm phân biệt . Thay m =5,m = 6,m = 7vào ta được m = 5 là giá trị cần tìm.

Lời giải 
Đáp án C 
ĐK : m > 1, mx-8 > 0.
PT  
 (*)

Để PT đã cho có 2 nghiệm thực phân biệt thì (*) có 2 nghiệm phân biệt  

 

 .
Thay m =5,m = 6,m = 7 vào ta được m = 5 là giá trị cần tìm.

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG