Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số được biểu diễn trên trục số bởi hình vẽ nào sau đây: A. B. C. D.

Số Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ được biểu diễn trên trục số bởi hình vẽ nào sau đây:

A.

B.

C.

D.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Biểu diễn số trên trục số ta được:

Biểu diễn số Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ trên trục số ta được:

4

Câu hỏi tương tự

Thực hiện các phép tính (tính hợp lí nếu có thể) b) 1 10 3 ​ − ∣ ∣ ​ 5 − 3 ​ ∣ ∣ ​ + ( − 0 , 5 ) 2

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG