Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Số 7 100000 có bao nhiêu chữ số ?

Số  có bao nhiêu chữ số ?

  1. 85409

  2. 194591

  3. 194592

  4. 84510

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án D Phương pháp giải: Áp dụng công thức tìm số chữ số của một số vô cùng lớn Số các chữ số của số 7 100000 là [ lo g 7 100000 ] + 1 = [ 100000. lo g 7 ] +1 = 84509 +1= 84510

Lời giải 
Đáp án D

Phương pháp giải: Áp dụng công thức tìm số chữ số của một số vô cùng lớn
Số các chữ số của số  là  + 1 =  +1 = 84509 +1= 84510

3

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình { x 2 − 2 x y + 3 y 2 = 9 ( 1 ) 2 x 2 − 13 x y + 15 y 2 = 0 ( 2 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG