Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

rong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A(1;-2;-3), B(-1;4;;1) và đường thẳng d : 1 x + 2 ​ = − 1 y − 2 ​ = 2 z + 3 ​ Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và song song với d ?

rong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A(1;-2;-3), B(-1;4;;1) và đường thẳng  Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và song song với d ?

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 1 x ​ = − 1 y − 1 ​ = 2 z + 1 ​

ĐÁP ÁN C.  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai mặt phẳng: 2 x − m y + 3 z − 6 + m = 0 và ( m + 3 ) x − 2 y + ( 5 m + 1 ) z − 10 = 0 Với giá trị nào của m thì hai mặt phẳng song song; trùng nhau; cắt nhau; vuông góc.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG