Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rewrite the sentences in the passive voice form. We can solve the problem.

Rewrite the sentences in the passive voice form.
We can solve the problem.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

The problem can be solved.

The problem can be solved.

4

Câu hỏi tương tự

Write the sentences in the passive voice form: Many people speak English in over the world

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG