Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Report the sentences. John to us: I don‟t know where Fred is.

Report the sentences.
John to us: I don‟t know where Fred is.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

John told us (that) he didn‟t know where Fred was.

John told us (that) he didn‟t know where Fred was.

2

Câu hỏi tương tự

Choose the correct answer. The librarian asked us............. so much noise.

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG