Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rất khóđóngđinh vào một tấm ván mỏng và nhẹ. Nhưng nếu taáp một vật nàođó vào phía bên kia tấm ván thì lại có thể dễ dàngđóngđượcđinh. Vì sao ?

Rất khó đóng đinh vào một tấm ván mỏng và nhẹ. Nhưng nếu ta áp một vật nào đó vào phía bên kia tấm ván thì lại có thể dễ dàng đóng được đinh. Vì sao ?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lực do búa tác dụng truyền qua đinhtới tấm ván. Vì tấm ván mỏng và nhẹ có khối lượng nhỏ nên lực này gây ra cho ván một gia tốcđáng kể cùng chiều với chuyểnđộng củađinh. Vì vậy mà khóđóngđượcđinh vào ván. Nhưngnếu taáp vào bên kia tấm ván mộtvật khác( thường là một tấm gỗ nặng hoặc một viên gạch,...), thì tấm ván cùng với vật này hợp thành một hệ có khối lượng lớn. Khi tađóngđinh, hệ này có gia tốc rất nhỏ ( có thể coi gần nhưđứng yên) nên ta dễđóngđượcđinh ngập vào ván. (Hãy liên hệ với câu thành ngữ dân gian : Dao sắc không bằng chắc kê).

Lực do búa tác dụng truyền qua đinh tới tấm ván. Vì tấm ván mỏng và nhẹ có khối lượng nhỏ nên lực này gây ra cho ván một gia tốc đáng kể cùng chiều với chuyển động của đinh. Vì vậy mà khó đóng được đinh vào ván. 

Nhưng nếu ta áp vào bên kia tấm ván một vật khác( thường là một tấm gỗ nặng hoặc một viên gạch,...), thì tấm ván cùng với vật này hợp thành một hệ có khối lượng lớn. Khi ta đóng đinh, hệ này có gia tốc rất nhỏ ( có thể coi gần như đứng yên) nên ta dễ đóng được đinh ngập vào ván.

(Hãy liên hệ với câu thành ngữ dân gian : Dao sắc không bằng chắc kê).

1

Câu hỏi tương tự

Một xe máy có khối lượng 80kg đang chuyển động trên mặt đường nằm ngang. Biết hệ số ma sát giữa mặt đường và bánh xe là 0,2. Lấy g = 10 m / s 2 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/suugLjw2DjI...

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG