Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn

Rút gọn A equals fraction numerator cube root of a to the power of 4 end root plus cube root of a squared b squared end root plus cube root of b to the power of 4 end root over denominator cube root of a squared end root plus cube root of a b end root plus cube root of b squared end root end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của biểu thức với ( a 0 ) bằng: A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG